+31(0)681600004

Instructies agenda/ Online agenda instructions

Boek uw eigen afspraak in op een door u gewenst tijdstip en dag./
Book your appointment on your preferred date and day.

1. Selecteer het tabblad van uw keuze, dit is afhankelijk van uw behandelkeuze.
–   Select the tab of your choice, depending on your choice of
treatment.

2. Selecteer een behandeling naar keuze.
–   Select a treatment of choice.
3. Klik op volgende.
–   Click next.
4. Kies een beschikbare datum en tijdstip aan (witte vlakken).
–   Choose an available date and time (white areas).
5. Klik op volgende.
–   Click next.
6. Login zonder account of na registratie.
–   Log without an account or after registration
7. Verstuur de reservering.
–   Send the reservation.
8. Binnen 24 uur wordt uw reservering definitief bevestigd per e-mail.*
 –  Within 24 hours your reservation is confirmed definitively by e-mail. *
9. 24 uur vooraf aan uw reservering ontvangt u een herinnering per e-mail.**
–   24 hours prior to your reservation you will receive a reminder by email. *

*  ** Let op uw bevestigings – en herinneringsmail kunnen in de spambox/ map ongewenste berichten terechtkomen. Voeg de gegevens van MellaCare aan uw contacten en/of veilige lijst toe.

*  ** Please note that your confirmation / reminder mail may get unwanted messages in the spam. Add MellaCare information to your contacts and / or safe list.

 

UA-73826105-1